Skolbyrån är en idédriven byrå som bygger hållbara organisationer tillsammans med ledare och personal inom skola och utbildning.

Vi har samlat vår erfarenhet på fältet. Med bred erfarenhet av skolutveckling, organisation och ledarskap vet vi att det är möjligt att skapa långsiktiga och hållbara resultat för samarbete, kommunikation och utveckling. Skolan är en fantastisk och viktig arbetsplats. Vi vill bidra till att effektivisera processer och skapa nya, kreativa strukturer och möjligheter i skolan så att varje individ kommer till sin rätt. Genom agila processer och modeller skapar vi trivsel och resultat.

Skolbyrån är:

Anna Klockar och Mia Vestman

Vi drivs av:

 • Likvärdighet
 • Hållbarhet
 • Jämlikhet
 • Integration

Vi arbetar med:

 • Handlingsstrategier med agilt fokus utifrån era behov
 • Workshops - utvalda ämnen i korta, interaktiva pass
 • Föreläsningar - inspiration och motivation för hållbara organisationer
 • Produktion - material för lärare och elever
 • Coachning - för lärare, för skolledare,-för vårdnadshavare

Föreläsningar och workshops

Agil organisation

Föreläsningens fokus:

 • Hitta styrkan i er organisation
 • Lyft era goda exempel
 • Verktyg för att få alla i organisationen att trivas och komma till sin rätt.

Analog digitalisering

Föreläsningens fokus:

 • Elevernas digitala vardag
 • Digitalisering - miljö, individ och samhälle
 • Digital och analog läsning

Aktivt lässtöd

Föreläsningens fokus:

 • Mallar och strategier för aktivt lässtöd
 • Digital och analog läsning
 • Skolframgång i alla ämnen


Läromedel och material

Vi tar fram läromedel och material i samarbete med våra olika partners.

Vi samarbetar med förlaget Novellix under gemensamma namnet Novellix Skola.

Novellix Skola lyfter på allvar in novellen i klassrummet och låter den stå på egna ben. Till novellerna finns handledningar, arbetsmaterial och lektionsplaneringar. Novellerna och materialet ligger till grund för att skapa läsglädje och utveckling. Novellix Skola låter eleven ta del av en varierad och unik utgivning av litteratur som vidgar vyer och bjuder in till att jämföra olika texter - en viktig förmåga i en textorienterad omvärld.

Du kan köpa enskilda titlar, eller något av de paket vi har skapat för att underlätta för dig som lärare när du ska välja litteratur. Sök på Novellix Skola där du köper läromedel och litteratur. 


Du kan också prenumerera på ett nyhetsbrev om Novellix Skola. Anmäl dig här:

https://novellix.se/skola/

En hållbar skola

Tillsammans med den ideella organisationen Medveten Konsumtion arbetar vi med ett koncept för hållbarhetsarbete i Sveriges skolor.


 

För föräldrar och skolledare

- Vi erbjuder handledning och stöd i frågor gällande anpassningar, organisation och likvärdighet för elever. 

- Vi skapar och granskar åtgärdsprogram, handlingsplaner och andra dokument.

 

 

Mer:

Vi skapar lärarhandledningar och material för UR Skola.

Vi utför skrivuppdrag för olika myndigheter och företag, digitalt och analogt.

Vi skapar content och språkgranskar texter.


Kontakt:

skolbyran@gmail.com

anna@skolbyran.se

mia@skolbyran.se

+46 73 500 54 45 (Anna)

+46 073 526 99 71 (Mia)


© Copyright Skolbyrån hemsida